KES AGENCY, AU PAIR AGENTURA
Learn and discover the world

HOTLINE

Chůva - hospodyně

O tuto pozici se můžete ucházet, pokud splňujete následující požadavky:

 • věk 23 - 45 let
 • kvalifikace učitelky, zdravotnice nebo prokazatelná předchozí praxe ze zahraničí
 • energická osobnost, rozhodnost a adaptabilita
 • připravenost na pobyt v zahraničí na dobu jednoho roku
 • velmi dobrá jazyková vybavenost slovem i písmem

Povinnosti

 • Péče o děti - plná zodpovědnost
 • Péče o domácnost - zajištění chodu domácnosti - veškerý úklid, praní, žehlení, vaření, nakupování - odlišnosti dle jednotlivých nabídek možné
 • Řízení automobilu - pokud je rodinou požadováno

Pracovní doba

 • Minimální: 40 hodin týdně
 • Maximální 60 hodin týdne

Měsíční plat

 • Minimální: 18 000 Kč
 • Maximální: 50 000 Kč

Smluvní ujednání

 • Pobyt je garantován smlouvou, je nárok na 4 týdny placené dovolené ročně.

Nutné podklady

 • Životopis dle EU normy, včetně pasové fotky
 • Doklad o vzdělání a praxi - nejméně 3 reference
 • Motivační dopis
 • Fotky
 • Potvrzení o zdravotním stavu
 • Fotky - s dětmi včetně popisu činností z předchozí praxe
 • - VIZ SEKCE REGISTRACE

Průběh

Po obdržení kompletních podkladů oslovujeme potencionální zaměstnavatele, průběžně konzultujeme výběrová řízení, zájemkyni kontaktujeme s podrobnými informacemi o podmínkách pobytu. Pokud rodina projeví zájem, proběhne telefonický pohovor a dohodnou se podrobné podmínky. Agentura připraví kontrakt.

Aktuální rodiny


Europass
Šablony CV dle normy EU

Instruktážní video


Skype
Poslat e-mail pro info@kesagency.com


(c)2001-2016 KAZA computers